رونمایی از ۲۳ عنوان از دستاوردهای انتشارات پشتیبان در یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال

رونمایی از ۲۳ عنوان از دستاوردهای انتشارات پشتیبان در یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال

photo_2017-11-15_23-13-24slid4photo_2017-11-11_13-15-54

photo_2017-11-15_23-13-35

 

 

photo_2017-11-15_22-47-32photo_2017-11-09_12-53-47photo_2017-11-11_13-27-24