کتاب «حجانه یک مسافر»؛ روایت‌گر دستاوردهای حج  منتشر شد…

کتاب «حجانه یک مسافر»؛ روایت‌گر دستاوردهای حج منتشر شد…

حجانه یک مسافر» عنوان کتابی از نیک‌بخش حبیبی با موضوع حج است که در آن نویسنده با زبانی ادبی و گیرا و با توصیفاتی بدیع و دلنشین، نخستین سفر معنوی خود را شرح داده است.
این کتاب را می‌توان دلنوشته‌های مسافری دانست که می‌کوشد رمز و رازهای نهفته در حج، این سفر عظیم معنوی را بیاید و سعی در شناخت و درک معانی و ابعاد مناسک آن دارد. او به گونه‌ای مکاشفه‌‌وار، تمامی مناسک حج را از آغاز تا پایان تبیین و خواننده را با خود همراه می‌کند.
کتاب «حجانه یک مسافر» دارای دو فصل به نام‌های «حجانه مشعر» و «حجانه عرفات» است که نویسنده در فصل اول کتاب، دریافت‌ها و مکاشفات معنوی خود درباره حج و مفاهیمی مانند میقات، احرام، طواف، حجر، زمزم و… را با زبانی ادبی بیان کرده که دربر گیرنده ۴۲ حجانه است.
فصل دوم با عنوان «حجانه عرفات» نیز بیانگر دلایل عقلی و معرفتی حج و مناسک آن و دیدگاه انبیا و اولیا درباره این سفرعظیم معنوی است و نویسنده می‌کشود تا چرایی و فلسفه مهم‌ترین و بزرگ‌ترین گردهمایی مسلمانان جهان را بازگو کند. این فصل از کتاب نیز مشتمل بر ۱۰۴ حجانه است.
همچنین در فصل اول این کتاب آمده است که «از مهم‌ترین دستاوردهای این سفر، فهم حضور مردم و تجسم عینیت «ناس» در برخوردی صمیمی با یک موضوع واحد یعنی زیارت پیامبر(ص) است؛ آن‌هم مردمی که از خاور و باختر، مرکز و شمال و جنوب این کره خاکی آمده‌اند. آن‌ها در این زیارت، قدردان تلاش و رسالت پیامبری هستند که سلام بر او اشک‌شان را به‌ راحتی جاری می‌کند».
علاقه‌مندان جهت تهیه نسخه دیجیتال کتاب می‌توانند به نرم‌افزار کتاب‌خوان «کتابراه» به آدرس ketabrah.ir و جهت تهیه نسخه چاپی اثر به فروشگاه کتاب انتشارات پشتیبان به‌عنوان ناشر جدیدترین نسخه این اثر مراجعه کنند.
http://yazd.iqna.ir/fa/news/3700093/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8photo_2018-03-22_00-12-36%AD%D8%AC